Schwarzenberský plavební kanál, ústí tunelu pod Jeleními vrchy, koryto kanálu při plavení dřeva, historické foto

Schwarzenberský plavební kanál, ústí tunelu pod Jeleními vrchy, koryto kanálu při plavení dřeva, historické foto

.