Dívčí Kámen, fragment keramické nádoba a jantarové korále z depotu objeveného v roce 1960 (podle J. Poláčka).

Dívčí Kámen, fragment keramické nádoba a jantarové korále z depotu objeveného v roce 1960 (podle J. Poláčka).

.