Dívčí Kámen, výběr keramiky z přelomu starší a střední doby bronzové (podle J. Poláčka).

Dívčí Kámen, výběr keramiky z přelomu starší a střední doby bronzové (podle J. Poláčka).

.