Schéma celkové situace hradu Dívčí Kámen s vyznačením místa výzkumu (podle J. Poláčka).

Schéma celkové situace hradu Dívčí Kámen s vyznačením místa výzkumu (podle J. Poláčka).

.