Vyšebrodský oltář, detail s portrétem Petra I. z Rožmberka

Vyšebrodský oltář, detail s portrétem Petra I. z Rožmberka

.