Výběr štípané industrie z lokality Hůrka 4 – škrabadla z pazourku, rohovce a silicitu (podle S. Vencla).

Výběr štípané industrie z lokality Hůrka 4 – škrabadla z pazourku, rohovce a silicitu (podle S. Vencla).

.