Zjednodušená mapa okolí vodní nádrže Lipno s původním průběhem toku Vltavy. Modře – městečka Horní Planá (1), Dolní Vltavice (2) a Frymburk (3); červeně – průzkumem objevené mezolitické lokality na severním a východním břehu dnešní vodní nádrže Lipno (podle S. Vencla); oranžově v černém kruhu – lokalita Hůrka 4 (podle S. Vencla)

Zjednodušená mapa okolí vodní nádrže Lipno s původním průběhem toku Vltavy. Modře – městečka Horní Planá (1), Dolní Vltavice (2) a Frymburk (3); červeně – průzkumem objevené mezolitické lokality na severním a východním břehu dnešní vodní nádrže Lipno (podle S. Vencla); oranžově v černém kruhu – lokalita Hůrka 4 (podle S. Vencla)

.