Půdorys domu čp. 25 s vyznačením zkoumaných ploch v jeho přízemí.

Půdorys domu čp. 25 s vyznačením zkoumaných ploch v jeho přízemí.

.