Půdorys výkopu v přízemí domu čp. 25. se zbytky dřevěné podlahy a se středověkou keramikou.

Půdorys výkopu v přízemí domu čp. 25. se zbytky dřevěné podlahy a se středověkou keramikou.

.