Český Krumlov, náměstí Svornosti čp. 12, dům chybně označovaný jako tzv. Zlatokorunský, komorový kamnový kachel zdobený reliéfním námětem Beránka božího, 15. století. Sbírkový fond Okresního vlastivědného muzea v Českém Krumlově.

Český Krumlov, náměstí Svornosti čp. 12, dům chybně označovaný jako tzv. Zlatokorunský, komorový kamnový kachel zdobený reliéfním námětem Beránka božího, 15. století. Sbírkový fond Okresního vlastivědného muzea v Českém Krumlově.

.