Boletice, les Mravenečník (Ameisberg). Keramická nádoba ze slovanské mohyly (vpravo značka na dně nádoby). Archeologický výzkum K. Brdlika a L. Franze v r. 1929. Sbírkový fond Okresního vlastivědného muzea v Českém Krumlově.

Boletice, les Mravenečník (Ameisberg). Keramická nádoba ze slovanské mohyly (vpravo značka na dně nádoby). Archeologický výzkum K. Brdlika a L. Franze v r. 1929. Sbírkový fond Okresního vlastivědného muzea v Českém Krumlově.

.