Dům čp. 20 v Panské ulici. Archeologická dokumentace řezu vrstvami dochovanými ve výplni interiéru zahloubené stavby z konce 13. století. Kresba Michal Ernée.

Dům čp. 20 v Panské ulici. Archeologická dokumentace řezu vrstvami dochovanými ve výplni interiéru zahloubené stavby z konce 13. století. Kresba Michal Ernée.

.