Půdorys domu čp. 20 v Panské ulici s vyznačením gotického zdiva a polohy archeologické sondy. Kresba Michal Ernée.

Půdorys domu čp. 20 v Panské ulici s vyznačením gotického zdiva a polohy archeologické sondy. Kresba Michal Ernée.

.