Půdorys domu čp. 15. na náměstí Svornosti s vyznačením gotického zdiva sklepů a přízemí i jednotlivých archeologických sond. Kresba Michal Ernée.

Půdorys domu čp. 15. na náměstí Svornosti s vyznačením gotického zdiva sklepů a přízemí i jednotlivých archeologických sond. Kresba Michal Ernée.

.