Tři vývojové fáze výstavby přední části domu čp. 15 na náměstí Svornosti ve 2. polovině 13. - 14. století. Fáze A (nahoře) - výhradně dřevěná konstrukce, roubený sklep s plochým trámovým stropem, roubené přízemí; fáze B (uprostřed) - zděný sklep s plochým, dřevěným trámovým stropem, zděné přízemí; fáze C (dole) - celokamenný sklep i přízemí, sklep zaklenut valenou kamennou klenbou. Kresba Michal Ernée.

Tři vývojové fáze výstavby přední části domu čp. 15 na náměstí Svornosti ve 2. polovině 13. - 14. století. Fáze A (nahoře) - výhradně dřevěná konstrukce, roubený sklep s plochým trámovým stropem, roubené přízemí; fáze B (uprostřed) - zděný sklep s plochým, dřevěným trámovým stropem, zděné přízemí; fáze C (dole) - celokamenný sklep i přízemí, sklep zaklenut valenou kamennou klenbou. Kresba Michal Ernée.

.