Zlomek dlaždice z pálené hlíny zdobené reliéfem orlice, konec 13. století. Sbírkový fond Okresního vlastivědného muzea v Českém Krumlově.

Zlomek dlaždice z pálené hlíny zdobené reliéfem orlice, konec 13. století. Sbírkový fond Okresního vlastivědného muzea v Českém Krumlově.

.