Dusaná hliněná podlaha nejstarší fáze domu (fáze A) ze 2. poloviny 13. století. Foto Michal Ernée.

Dusaná hliněná podlaha nejstarší fáze domu (fáze A) ze 2. poloviny 13. století. Foto Michal Ernée.

.