Pozůstatky pekařské pece odkryté ve sklepení domu čp. 15 na náměstí Svornosti (16. století). Foto Michal Ernée.

Pozůstatky pekařské pece odkryté ve sklepení domu čp. 15 na náměstí Svornosti (16. století). Foto Michal Ernée.

.