Půdorys domu čp. 23 v Pivovarské ulici s vyznačením archeologických sond. Kresba Michal Ernée.

Půdorys domu čp. 23 v Pivovarské ulici s vyznačením archeologických sond. Kresba Michal Ernée.

.