Ukázka kresebné dokumentace archeologického výzkumu v domě čp. 23 v Pivovarské ulici. Jednotlivé úrovně a východní profil v sondě III. Kresba michal Ernée.

Ukázka kresebné dokumentace archeologického výzkumu v domě čp. 23 v Pivovarské ulici. Jednotlivé úrovně a východní profil v sondě III. Kresba michal Ernée.

.