Podobně jako takto lahev s vnitřním prstencem, tzv. "Doppelflasche", nalezená v Brně, vypadal i skleněná nádobka, jejíž zlomek se podařilo nalézt při archeologickém výzkumu v domě čp. 23 v Pivovarské ulici (podle Z. Himmelové).

Podobně jako takto lahev s vnitřním prstencem, tzv.

.