Nádobkový kamnový kachel se čtvercovým ústím z domu čp. 23 v Pivovarské ulici (13. století). Sbírkový fond Okresního vlastivědného muzea v Českém Krumlově.

Nádobkový kamnový kachel se čtvercovým ústím z domu čp. 23 v Pivovarské ulici (13. století). Sbírkový fond Okresního vlastivědného muzea v Českém Krumlově.

.