Tři fáze textilní výroby - tkaní, předení a tzv. vochlování (rozčesávání lnu na jemnější vlákna) - v dobovém znázornění, zdroj: Toulky českou minulostí II, Petr Hora, 1991, ISBN - 80 - 208 - 0111 - 1

Tři fáze textilní výroby - tkaní, předení a tzv. vochlování (rozčesávání lnu na jemnější vlákna) - v dobovém znázornění, zdroj: Toulky českou minulostí II, Petr Hora, 1991, ISBN - 80 - 208 - 0111 - 1

.