Kájovská č. p. 64, medailon na fasádě

Kájovská č. p. 64, medailon na fasádě

.