Vodní elektrárna Lipno, šikmý tunel, 15. pas obezdívky před betonáží horní části. Spodní část vybetonována a připravována k provedení izolace vnitřní obezdívky, nahoře pomocná klenba nad 15. pasem a část hlavní klenby nad strojovnou, říjen 1957, historické foto

Vodní elektrárna Lipno, šikmý tunel, 15. pas obezdívky před betonáží horní části. Spodní část vybetonována a připravována k provedení izolace vnitřní obezdívky, nahoře pomocná klenba nad 15. pasem a část hlavní klenby nad strojovnou, říjen 1957, historické foto

.