Vodní elektrárna Lipno, Lipno I - Elektrárna, výlom jádra strojovny, vpravo vybetonovaný portál odpadů, vzadu čelní stěna s poruchovou zónou, březen 1957, historické foto

Vodní elektrárna Lipno, Lipno I - Elektrárna, výlom jádra strojovny, vpravo vybetonovaný portál odpadů, vzadu čelní stěna s poruchovou zónou, březen 1957, historické foto

.