Pohled na severní část uličního průčelí souboru budov bývalého Fričkova dvora, okolo 1900, SOkA

Pohled na severní část uličního průčelí souboru budov bývalého Fričkova dvora, okolo 1900, SOkA

.