Historický snímek nádvoří Tramín s výsadbou ovocných stromů, okolo 1920, SOkA, foto: J. Wolf

Historický snímek nádvoří Tramín s výsadbou ovocných stromů, okolo 1920, SOkA, foto:  J. Wolf

.