Pohled na soubor budov bývalého kláštera klarisek a přilehlé zahrady, okolo 1870, SOkA, foto: J. Pollak

Pohled na soubor budov bývalého kláštera klarisek a přilehlé zahrady, okolo 1870, SOkA, foto:  J. Pollak

.