Výřez z indikační skicy Stabilního katastru z roku 1826, zachycující areál bývalého kláštera klarisek a jeho zahrady, 1826, MěU, autor: J. Langweil

Výřez z indikační skicy Stabilního katastru z roku 1826, zachycující areál bývalého kláštera klarisek a jeho zahrady, 1826, MěU, autor:  J. Langweil

.