Výřez z plánu levého břehu Vltavy s územím Novoměstské zahrady a panského pivovaru, poč. 18.století, SOA

Výřez z plánu levého břehu Vltavy s územím Novoměstské zahrady a panského pivovaru, poč. 18.století, SOA

.