Výřez regulačního plánu města, zachycující střední část Jelení zahrady, 1896, SOkA, autor: A. Nenning

Výřez regulačního plánu města, zachycující střední část Jelení zahrady, 1896, SOkA, autor:  A. Nenning

.