Výřez z regulačního plánu města z roku 1896, zachycující návrh dispozice nerealizované parkové úpravy, 1896, SOkA, autor: A. Nenning

Výřez z regulačního plánu města z roku 1896, zachycující návrh dispozice nerealizované parkové úpravy, 1896, SOkA, autor:  A. Nenning

.