Výřez z veduty města Č. Krumlov od A. Langweila, zachycující městský hřbitov u sv. Martina a bývalou jezuitskou zahradu, 1819, SOA, autor: A. Langweil

Výřez z veduty města Č. Krumlov od A. Langweila, zachycující městský hřbitov u sv. Martina  a bývalou jezuitskou zahradu, 1819, SOA, autor: A. Langweil

.