Městský park s objektem bývalé jezuitské rezidence (dnes hotel Gold) v pohledu od kostela sv. Víta, 1999, foto: J.Olšan

Městský park s objektem bývalé jezuitské rezidence (dnes hotel Gold) v pohledu od kostela sv. Víta, 1999, foto:  J.Olšan

.