Zahradní úprava před mostem přes Vltavu v Linecké ulici, okolo 1900, SOkA

Zahradní úprava před mostem přes Vltavu v Linecké ulici, okolo 1900, SOkA

.