Votivní obraz města Český Krumlov pod ochranou sv. Františka Saleského, před 1750, Prelátský úřad Č. Krumlov, autor: Anonym

Votivní obraz města Český Krumlov pod ochranou sv. Františka Saleského, před 1750, Prelátský úřad Č. Krumlov, autor: Anonym

.