Kaple na Křížové hoře v Českém Krumlově, kalvárie, hist. foto, sbírkový fond Okresního vlastivědného muzea Český Krumlov, foto J. Wolf

Kaple na Křížové hoře v Českém Krumlově, kalvárie, hist. foto, sbírkový fond Okresního vlastivědného muzea Český Krumlov, foto J. Wolf

.