Historická pohlednice s obrazem G. Braunera, 1913, sbírkový fond Okresního vlastivědného muzea Český Krumlov

Historická pohlednice s obrazem G. Braunera, 1913, sbírkový fond Okresního vlastivědného muzea Český Krumlov

.