Vnější Kájovská brána Vývoj terénu a staveb před branou v 18. a 19. století Překreslené detaily z obrazů B. Wemera a FL. Maschka

Vnější Kájovská brána Vývoj terénu a staveb před branou v 18. a 19. století Překreslené detaily z obrazů B. Wemera a FL. Maschka

.