Český Krumlov, spojovací chodba, úsek mezi objektem Zámek č.p. 56 a minoritským klášterem, znaky Viléma z Rožmberka a jeho třetí manželky Anny Marie Bádenské, freska, foto: Ladislav Pouzar

Český Krumlov, spojovací chodba, úsek mezi objektem Zámek č.p. 56 a minoritským klášterem, znaky Viléma z Rožmberka a jeho třetí manželky Anny Marie Bádenské, freska, foto: Ladislav Pouzar

.