Náměstí svornosti Nr. 3, Stirnseite, foto: Jiří Domin

Náměstí svornosti Nr. 3, Stirnseite, foto:  Jiří Domin

.