Zámek Červený Dvůr, rokokový sál s výmalbou Františka Jakuba Prokyše, rok 1757, detail výmalby nad krbem

Zámek Červený Dvůr, rokokový sál s výmalbou Františka Jakuba Prokyše, rok 1757, detail výmalby nad krbem

.