Plán Českého Krumlova, kolorovaná kresba cca 1700, detail s pohledem na historické jádro města, Státní oblastní archiv Třeboň, pobočka Český Krumlov

Plán Českého Krumlova, kolorovaná kresba cca 1700, detail s pohledem na historické jádro města, Státní oblastní archiv Třeboň, pobočka Český Krumlov

.