Úvodní list ustanovení výuky na Schwarzenberském hospodářském ústavu

Úvodní list ustanovení výuky na Schwarzenberském hospodářském ústavu

.