Horník, nosič soli v pravěkých solných dolech v Hallstattu, kresba Jiří Petráček

Horník, nosič soli v pravěkých solných dolech v Hallstattu, kresba Jiří Petráček

.