Venkovská škola, dřevěné figurky od řezbáře Vojtěcha Mráze, sbírkový fond Okresního vlastivědného muzea v Českém Krumlově

Venkovská škola, dřevěné figurky od řezbáře Vojtěcha Mráze, sbírkový fond Okresního vlastivědného muzea v Českém Krumlově

.