Kříž Závišův z pokladu vyšebrodského

Kříž Závišův z pokladu vyšebrodského

.