Dobrkovická jeskyně, kosterní pozůstatky pravěkých zvířat - lebka medvěda a zlomek stehenní kosti nosorožce, sbírkový fond Okresního vlastivědného muzea v Českém Krumlově

Dobrkovická jeskyně, kosterní pozůstatky pravěkých zvířat - lebka medvěda a zlomek stehenní kosti nosorožce, sbírkový fond Okresního vlastivědného muzea v Českém Krumlově

.