Znak Jana Antonína z Eggenberku

Znak Jana Antonína z Eggenberku

.